Projecte Ràdiobagues

L’objectiu principal del nostre projecte de ràdio és aconseguir a través d’aquest mitjà i emprant diferents tipologies del llenguatge oral, un element de síntesi i resum de les experiències i aprenentatges duts a terme durant l’estada.

Per tal que el document final reflecteixi de la manera més fidedigna el desenvolupament de l’estada i en sigui un bon resum, el document d’àudio pot donar respostes a les preguntes i hipòtesi de treball que els centres ens heu fet arribar en la preparació prèvia de l’estada. Tot això per mitjà d’un guió que pot haver estat pactat i que serà el fil conductor dels enregistraments.

Partint d’un guió previ prou flexible per tal que sigui fàcilment adaptable a les característiques i interessos particulars de cada estada, volem aconseguir programes de curta durada que reflecteixin la dinàmica pròpia del CdA, dels talles i activitats d’una estada. Un cop recollides les gravacions, us les podem enviar per correu electrònic per a que en feu un ús pertinent al centre, o podem editar un àudio que pugui servir com a base de l’activitat de cloenda del darrer dia de l’estada al CdA. Aquest àudio també us l’enviem per a que en feu un ús posterior.


Procés – desenvolupament de l’activitat

  • Elaborant una tria de bones preguntes.

  • Les preguntes ens poden servir per fer el guió del programa de radiObagues.

  • Els docents i alumnes disposaran de gravadores per enregistrar els relats durant d’estada.

  • El darrer dia de l’estada, els relats enregistrats i seleccionats per part dels docents, s’enviaran per email o serviran per fer una maqueta de cloenda.

  • L’arxiu ja estarà a disposició dels centres, així com tot l’enregistrament.

 

A continuació us proporcionem alguns recursos que podeu utilitzar.

Webquest per treballar la ràdio:

http://ceipdrassanes.ravalnet.org/webquest/femradio/

Recursos ràdio xtec:

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/media/radio/

Llenguatge radiofònic:

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/media/radio/llenradiofonic/