Modalitats

El CdA Juneda ofereix diverses possibilitats a l’hora de poder venir a treballar-hi part de la vostra programació de curs. Podem pactar activitats de tres a cinc dies, enteses com una estada de treball. A la vegada, podem treballar en sortides d’un dia, realitzant un dels itineraris que tenim a la vostra disposició.

Recordeu que sigui quina sigui la modalitat, és essencial establir punts de contacte entre el vostre treball al centre i el treball al CdA. Si no és així, l’experiència perd part del sentit educatiu que ha de tenir.