Valoració posterior

Les vostres opinions i els vostres suggeriments són un gran retorn a l’hora de seguir avançant en propostes educatives per a les estades i en la  constant coordinació amb la tasca que dueu a terme a les escoles i els instituts. És per això que us demanem una mica de temps i la vostra col·laboració per participar en aquesta acció avaluadora.

Resultats

  • Sortides
  • Estades