La Femosa

“Qui és La Femosa?” és una sortida que dura una jornada sencera, encara que també hi ha l’opció de realitzar-la en el marc d’una estada, com una activitat més del cicle de la granja. S’inicia el recorregut al Molí de Baix de Juneda, i si bé no és un itinerari de llarga distància, els alumnes tenen l’oportunitat de descobrir (a través de reptes que trobarem durant el recorregut) la importància d’un riu, els usos de l’aigua i tota l’activitat agrícola que es pot dur a terme a la seva llera.

La realització d’aquesta activitat va lligada al bloc amb enigmes “Qui és la Femosa?”, en el que l’alumnat ha de descobrir, mitjançant enigmes, aspectes relacionats amb l’activitat que durem a terme. Aquest bloc es realitza prèviament, i el seu treball va acompanyat d’uns plafons que us podem portar al centre educatiu per tenir-los com a exposició.

(*) Aquesta activitat es pot dur a terme amb un grup d’alumnes que formin part d’un mateix grup estable. L’estructura de l’activitat pot veure’s lleugerament modificada per les mesures de seguretat pel #COVID19.

MOMENT 1 (previ a la sortida):

MOMENT 2 (durant sortida):

    • Exemple de repte a resoldre, clicant aquí.
    • Mapa del recorregut amb els punts de treball, aquí