Apicultura

Esteu interessats en el món de les abelles, els pol·linitzadors i tot el que envolta l’apicultura? Voleu descobrir per què aquests meravellosos insectes són claus per a la supervivència del nostre ecosistema? Sabeu quines són les funcions més importants que realitzen a cada estació de l’any? Podeu consultar els següents documents per veure com s’adapten al vostre treball al centre i així poder concretar continguts, objectius i competències.

x