UNA MIRADA EDUCATIVA COMARCAL

“Vivint els espais naturals comarcals, cultivem consciència mediambiental global.”

Des del CdA de Flix, la nostra mirada respecte als Projectes Compartits, no tindria cap sentit sense una sinèrgia entre els centres comarcals participants i el nostre servei educatiu, on cada projecte esdevé diferent i on tots/es aprenem de tots/es i entre tots/es. En la nostra petita i estimada comarca de la Ribera d’Ebre, creiem molt important ajudar a descobrir i posar en valor la gran riquesa educativa implícita en els espais naturals comarcals, que la comunitat educativa, té a la vora de les seves respectives escoles i a la seva plena disposició, entesos sota els nostres propòsits educatius, com espais on crear i desenvolupar-hi experiències educatives significatives, així com establir lligams de conservació i sostenibilitat amb el medi que els envolta.

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides marca el full de ruta per als propers anys per avançar cap al desenvolupament sostenible, i d’on la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pla Nacional de l’Agenda 2030. Aquesta agenda es concreta amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb una temporalització prevista fins l’any 2030, dels quals es deriven fites i indicadors que avaluen l’assoliment dels objectius proposats. Des del nostre compromís com a servei educatiu, nosaltres hem identificat alguns ODS en els quals la identitat dels nostres Projectes Compartits hi pot contribuir en el seu desenvolupament:

Aquest marc actual i el context on ens trobem, ha propiciat que ens haguem plantejat el disseny i implementació d’un seguit de Projectes Compartits al llarg de l’Educació Primària, en nivells concrets de cadascun del tres cicles, i amb l’objectiu de que passin a formar part de línia de centre. Tot plegat amb la idea de participar d’una experiència educativa que comenci a l’aula i acabi a l’aula, fonamentada mitjançant objectius d’aprenentatge competencials, curriculars i amb una estructura determinada, però amb l’obertura necessària per tal que l’alumne sigui protagonista de l’aprenentatge.

Nosaltres intentem ser la guspira que encén la flama. Prèviament a la nostra visita, demanem als/les docents que comparteixin els objectius d’aprenentatge, així com els criteris d’avaluació que els hi hem facilitat amb l’alumnat. Les pràctiques d’aprenentatge estan organitzades en petits grups cooperatius i recomanem mantenir-los al llarg de tot el projecte compartit. És molt important que l’alumnat percebi el seu protagonisme i que li despertem la curiositat, perquè després d’implementar l’activitat a fora del centre, ells hauran de ser el motor del producte final que generaran, a partir de les inquietuds que els hi hagi pogut despertar el nostre pas, i sobretot nascut de l’acord i el consens, en petits grups, en gran grup, etc. conjuntament amb l’equip docent. Aquesta iniciativa no hagués estat possible sense la participació de les cinc escoles pilot de la comarca, les quals s’hi han volgut adherir i estem molt agraïdes.

L’equip del CdA promovem la importància de l’avaluació al llarg de l’experiència educativa i recomanem que aparegui contínuament mitjançant diferents instruments i en diferents moments del Projecte Compartit: realitzem una exploració prèvia d’idees, facilitem una rúbrica d’avaluació al/la docent, així com una rúbrica d’autoavaluació a l’alumnat, i en finalitzar el dia, propiciem la coavaluació i la posada en comú dels aprenentatges, mitjançant una activitat de cloenda a l’aula. Finalment, demanem als/les docents que duguin a terme un qüestionari online de valoració per tal d’afavorir la millora contínua del propi Projecte Compartit.

Tot plegat, acaba bastint un espai de cocreació, on el rol dels/de les mestres i coordinador/es, és indispensable i molt important, ja que acaben sent els impulsors/es. Sempre oferim el nostre assessorament i acompanyament als/les docents un cop marxem i deixem el centre, els recordem que la llargada del projecte la determinarà l’itinerari d’aprenentatge que marqui la inquietud de l’alumnat i no nosaltres, i sobretot, acordem que quan en aquest curs acabin el producte final, ens facin arribar i compartim les evidències del procés, per tal de nosaltres puguem copsar quins anhels va despertar en la canalla, i posem plegats el punt i final a l’experiència educativa.