Biomassa i producció d’un bosc

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
BIO-BAT
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
 
Codi activitat

Àmbit curricular: Biologia; matemàtiquesbiomassa-

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge i voltants

Nivell educatiu: Batxillerat

Estacionalitat: Tot l’any

Objectius: Aplicar tècniques i procediments de l’ecologia forestal.  
Realitzar una estimació de la biomassa i producció aèries d’una parcel·la de bosc de pi blanc.  
Interpretar l’estat actual del bosc i dissenyar propostes per a una correcta gestió.

Tipus d’activitat: Treball de camp / laboratori

DescripcióEs delimita una parcel·la de bosc i es fa una caracterització topogràfica.  
S’obtenen dades biomètriques dels arbres (alçades, perímetres).  
Càlcul de diversos paràmetres: àrea basal, densitat, volum, biomassa, producció, productivitat mitjançant equacions matemàtiques amb el suport del full de càlcul.  
Elaboració de conclusions i propostes de gestió.

Competències bàsiques  que més potencia:

 • Àmbit cientificotecnològic:
  • Competència 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals
  • Competència 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.
 • Àmbit matemàtic
  • Competència 2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes.
 • Àmbit digital
  • Competència 2. Utilitzar les aplicacions de tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals.
 • Àmbit cultura i valors
  • Competència 9. Analitzar críticament l’entorn natural des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva
  • Competència 10. Realitzar activitats de participació i de col•laboració que promoguin actituds de compromís i democràtiques

Material: Quadern de treball.  
Estris de treball de camp: brúixola, clinòmetre, cinta diamètrica, barrina de Pressler, pal topogràfic…  
Ordinador i programari adequat.

Durada: mitja jornada

Desplaçament: Recorregut a peu (30 min)

Per a més informació consulteu el Full d’organització de la sortida ↑