Guiats pels satèl·lits: itinerari amb GPS (ESO)

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
GPS-ESO
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular:  Ciències socials. Tecnologia. Digital.  

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge i voltants.

Nivell educatiu: ESO.

Estacionalitat: Tot l’any. 

Objectius: Introduir-se en el coneixement de la tecnologia GPS: conceptes bàsics del sistema i ús de les utilitats principals del receptor GPS (posicionament, navegació, marcatge de punts, gravació de tracks, etc). Emprar el programari adequat per a visualitzar cartografia digital, dissenyar rutes i analitzar tracks i perfils altimètrics. Utilitzar la brúixola com a eina d’orientació per azimuts. Inciació de les coordenades UTM.

Competències bàsiques  que més potencia:

 • Àmbit cientificotecnològic:
  • Competència 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.
  • Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental.
 • Àmbit digital:
  • Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.
  • Competència 6. Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals per desenvolupar-se en la societat del coneixement.
 • Àmbit social

  • Competència 6. Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi de diverses fonts, per interpretar l’espai i prendre decisions
 • Àmbit cultura i valors
  • Competència 9. Analitzar críticament l’entorn natural des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva.
  • Competència 10. Realitzar activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de compromís i democràtiques

Tipus d’activitat: Itinerari. Descoberta. Treball de tecnologia informàtica.  

Descripció: En la primera part, a l’aula, s’estableixen les bases del funcionament del sistema GPS, i es dissenya la ruta a seguir amb l’ajut del programari adequat. Després, a l’exterior, es fa un petit exercici de navegació amb el receptor GPS per a prendre contacte amb les característiques i ús de l’aparell.
Realització de l’itinerari de Can Madolell en petits grups, sols, (de 4 a 6 persones) seguint les indicacions de navegació gravades al GPS (ruta). Consisteix en un recorregut circular d’uns 3 quilòmetres, durant el qual han de realitzar diferents parades que inclouen alguns exercicis d’orientació amb brúixola i d’observació de l’entorn. Marcatge de waypoints de dos punts d’interès. Els grups surten de forma consecutiva en un interval de temps d’uns 3 a 5 minuts.
L’última fase, altra vegada a l’aula, consisteix en una anàlisi del recorregut realitzat (track), del perfil altmètric i un comentari de les observacions realitzades. Descàrrega de fotografies a l’ordinador.
Com a treball posterior es pot realitzar un tríptic de l’itinerari realitzat.

Material: Quadern de treball de l’alumne. Brúixola. Receptor GPS. Programari CompeGPS, cartografia de la zona. Càmera fotogràfica.

Durada: Mitja jornada (de 9 h 30 min a 13 h 30 min) amb utilització de les prestacions mitjanes de la tecnologia i del programari GPS.

Desplaçament: A peu per pistes forestals i senders de muntanya.

Observacions: Aquesta activitat requereix dur calçat adequat per caminar, gorra pel sol o impermeable lleuger (segons època) i aigua per al recorregut. També és recomanable que es porti una càmera digital de fotografia per a cada grup d’alumnes.

Per a més informació consulteu el Full d’organització de la sortida ↑

Aquí teniu l’Itinerari:

També per instamaps amb la contrasenya: Madolell

https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=b729d715ed23172f936c9a5b56fe2492&3D=false