Material de Física

Protocols de Física
És un recull, molt extens, de protocols de pràctiques de Física. Us pot ser útil per als treballs recerca o bé per a les pràctiques.

Kits de pràctiques
El Kit és una caixa que conté material per realitzar una pràctica, molt concreta, amb cinc grups d’alumnes.
La idea dels Kits és que els professors/es proveu el material. En cas que us sembli interessant us podem assessorar per a construir-lo per al vostre centre.

Caixes de pràctiques
Les Caixes de pràctiques contenen material per realitzar una pràctica de tipus demostratiu. Sol ser material que normalment no és habitual al centres ja que només se’n fa ús puntualment.

Equip d’electrostàtica
Tub de Kunt
Equip d’espectroscòpia
Equip Làser

Aparells en préstec
Aparells que poden ser útils per a realitzar certes pràctiques o treballs de Recerca. En cas de necessitar algun aparell que no tinguem en aquesta subseu del CDECT us ho podem demanar al CDECT de Barcelona.

Multímetres digitals
Generador de funcions
Oscil·loscopi