Planta de reciclatge de ferralla electrònica

Electrorecycling SA és la planta de reciclatge de ferralla electrònica. Aquesta empresa es dedica a la separació, identificació, tractament i recuperació dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEEs).

Comencem la visita fent una presentació Powerpoint dels objectius de la planta, les línies i categories dels aparells elèctrics i electrònics que hi poden arribar i els seu tractament. Després, segons les característiques del grup es divideix en dos. Mentre un grup observa el tractament de monitors d’ordinadors i televisors a través del finestral, l’altre pot observar al vestíbul els materials que es separen dels aparells elèctrics i electrònics i el tractament que rebran.

Habitualment aquesta visita es realitza en combinació amb la de la Planta de reciclatge de frigorífics. Podeu visitar la web d’Electrorecycling.

FITXES DE TREBALLper descarregar.
MATERIAL NECESSARI: Carpeta, llapis i fitxes de treball.
DURADA: 1 h.
NIVELLS: Consultar la taula Totes les activitats.