Què és un bosc?

Per contestar aquesta pregunta iniciem una conversa amb tots els alumnes. Volem mobilitzar els seus coneixements previs…

A la pissarra o en un paper podem anar apuntant tot allò que els alumnes verbalitzin des dels elements que el configuren, com aspectes relacionats amb coneixements o sensacions que han experimentat.

  1. Després, es pot separar el què sabem del bosc del què no sabem i volem conèixer. D’aquí poden sorgir bones preguntes per començar a investigar sobre el bosc però, quines són les bones preguntes?