Activitat: El bosc, estudi d’un ecosistema

Ecosistema

MODALITATS
Estada
Sortida d’un dia
Nivells: (Cliqueu per visualitzar la fitxa de l’activitat)

Batxillerat

*Adaptable al 2n cicle d’ESO

Desenvolupament de l’activitat:

Fer l’estudi d’un ecosistema a partir d’una parcel·la d’inventari. Caracteritzar-lo i determinar la diversitat vegetal existent, prenent com a referència dues comunitats vegetals diferents i representatives de la zona. Per exemple: una on hi domini la vegetació arbòria i una altra l’arbustiva, o bé, una amb vegetació de solell i l’altra d’obaga.

El treball s’inicia amb l’observació del bosc i la tria del lloc adient per marcar una parcel·la de 10X10m que serà l’objecte de l’estudi. Posteriorment a sobre un mapa topogràfic es localitza i situa la zona de treball, i es determinen les característiques físiques de la parcel·la (orientació del vessant, pendent, quantitat de llum que arriba, estatge de vegetació, etc.). S’identifiquen les plantes de la parcel·la i s’elabora un inventari (arbres, arbusts i lianes). Es fa un esquema de la distribució de les diferents plantes dins d’aquest espai.

També s’introdueixen tècniques de treball utilitzades en la gestió forestal: identificació de l’arbre dominant i l’arbre tipus, càlcul de la classe diametral, volum de fusta present, càlcul de la biomassa arbòria de la parcel·la, objectius silvícoles de gestió del bosc… S’introdueixen aspectes relacionats amb la intervenció humana en els boscos i el paisatge. Es calcula l’índex de diversitat de cada parcel·la i es comparen els resultats. S’aprofita també per observar i identificar rastres, restes o signes de vida animal que ens poden ajudar a elaborar posteriorment una xarxa tròfica.

L’estudi utilitza les tècniques habituals en el treball forestal de camp com l’observació, la recollida de mostres, la identificació, la manipulació d’aparells, la utilització d’herbaris i altres guies d’identificació, la presa de mesures i la recollida de dades.

Observacions:

Es tracta d’un treball que té una durada de tot un matí. El desplaçament fins el lloc de treball es realitza a peu o en algun tipus de transport, segons la llunyania. Els alumnes han de conèixer perfectament les diferències entre arbres, arbusts, lianes i herbes.

Cal haver treballat abans el concepte d’ecosistema i les relacions que s’estableixen entre els diferents components del mateix (part abiòtica: sòl, aigua, llum, humitat, temperatura, etc. – part biòtica: animals, plantes i fongs, etc.) Seria interessant que coneguessin el concepte de xarxa tròfica per a poder elaborar-ne alguna.

Enllaços:

Quadern