Activitat: Descoberta del bosc

bosc

MODALITATS
Estada
Sortida d’un dia
Nivells: (cliqueu per visualitzar la fitxa de l’activitat)

Educació Primària (CI, CM)

*Adaptable a Educació Infantil

Desenvolupament de l’activitat:
 • Explorar a partir d’una conversa inicial les idees que els alumnes tenen sobre el bosc i els elements que el composen.
 • Prendre consciència dels diferents estrats de vegetació mitjançant la utilització de la càmera fotogràfica (plantes més altes o més baixes i per tant apropant-se o allunyant-se per fer les fotos). Establir diferències entre arbres, arbusts, lianes i herbes.
 • Aprendre a utilitzar vocabulari específic del regne vegetal.
 • Descriure la planta dominant utilitzant un guió.
 • Aprendre a utilitzar claus dicotòmiques i l’herbari per a identificar les plantes més característiques.
 • Relacionar les parts de les plantes amb les funcions que realitzen.
 • Observar i identificar rastres d’animals amb l’ajut d’un bestiari.
 • Determinar quin aprofitament se’n fa del bosc (tenint en compte les observacions realitzades tot passejant-hi).
 • Fer una recollida de dades sobre l’estat del bosc.
 • Fer un recull fotogràfic de les plantes i els rastres identificats al bosc.
Producte final:

Al final de l’activitat el centre educatiu haurà d’elaborar algun d’aquests productes i fer-lo arribar al CdA. El CdA es compromet a donar pautes i a ajudar els docents en la seva elaboració.

Opció 1: Mural amb les plantes identificades, la seva fitxa descriptiva, on es relacionin les parts de la planta amb la seva funció.

Opció 2: Maqueta de l’ecosistema bosc, on es visualitzin les relacions bàsiques que s’estableixen en aquest ecosistema, relacionant plantes, animals i l’acció de l’home en el bosc observat.

Opció 3: Maqueta d’una, o diverses, plantes identificades, amb les seves parts i funcions.

Observacions:
 • L’activitat s’adaptarà al bosc que tingueu més proper al centre, per tal d’evitar el desplaçament amb autocar. En el cas de les estades es farà al bosc proper a l’alberg la Sala.
 • L’observació dels canvis al bosc al llarg de les estacions és un treball molt recomanable de fer. És possible però, que en funció de la nostra disponibilitat de dates, des del CdA només us puguem acompanyar en una d’aquestes sortides. Caldria veure doncs, segons les necessitats del centre i dels mestres que participin en el projecte, si us acompanyéssim a la primera, la darrera o alguna altra. De totes maneres sempre podreu comptar amb l’assessorament del CdA per a les sortides que realitzeu des del centre.
 • L’activitat és d’un dia. Cal portar esmorzar, dinar i aigua.
 • Al matí es farà el treball de camp i a la tarda s’elaboraran les fitxes de les plantes utilitzant les fotos i les mostres que s’hagin recollit.
Enllaços:

Quadern comarca

Quadern estades