Activitat: Bagà una vila medieval

bagà

MODALITATS
Estada
Sortida d’un dia
Nivells: (cliqueu per visualitzar la fitxa de l’activitat)

Educació Primària CS

Educació Secundària (1r i 2n d’ESO)

Desenvolupament de l’activitat:

Farem un recorregut pel nucli antic de la vila de Bagà, visitarem l’església de St. Esteve, on contemplarem una maqueta del Bagà medieval del s. XIV. Seguidament, i per grups, els alumnes faran un recorregut per la part vella de la vila, que conserva un aire medieval, amb una trama de carrers ben conservada i diferents elements característics d’una vila closa medieval: la plaça porxada, les muralles, les torres de defensa i el palau.

Amb l’eplicació de la llegenda del Rescat de les 100 donzelles tancarem l’activitat i aprofitarem per repassar l’organització estamental de la societat medieval.

Treball posterior:

Opció 1: Després de reproduir amb elements representatius la piràmide social de l’Edat Mitjana, els alumnes poden intentar elaborar una piràmide social de l’època contemporània i comparar les dues per veure si hi troben semblances o diferències.

Opció 2: Una vegada analitzats els vestigis medievals de la vila de Bagà, els alumnes poden fer el mateix amb les mostres d’arquitectura medieval que existeixin al seu municipi. Una senzilla fitxa explicant el tipus d’edifici, situant-lo cronològicament, la funció que tenia i el seu estat de conservació, acompanyada de fotografies i d’un mapa online geolocalitzant aquestes construccions al seu municipi es pot fer arribar al CdA per tal que el treball realitzat a Bagà continua al centre educatiu.

Observacions:

L’activitat és de mig dia de durada. El desplaçament corre a càrrec del centre educatiu. Tot el material necessari per portar a terme l’activitat corre a càrrec del CdA. La visita de l’església i de la maqueta està condicionada a la possible ocupació de l’església per actes religiosos o funeraris.

Enllaços:

Localització activitat

Quadern