CONTES COL·LABORATIUS

Amb els objectius de facilitar el contacte i la col·laboració entre l’alumnat de la ciutat, dinamitzar l’ús de les TIC a l’aula i col·laborar en la millora de l’expressió escrita i plàstica de l’alumnat i la seva comprensió lectora, s’han elaborat una sèrie de contes, de forma cooperativa, entre diversos centres de la població.

El projecte respon a un model de treball en equip, col·laboratiu i seqüencial, fruit dels PLEC dels centres i del Pla d’Impuls a la Lectura. El curs 2014-2015, es va incorporar al projecte el Seminari de Llengües estrangeres i, així, podreu gaudir també de contes escrits en llengua anglesa.

Ones que conten

Radio Castelldefels

“Contes col·laboratius” és un projecte  que  respon a un model de treball en equip, col·laboratiu i seqüencial, que afavoreix la competència lingüística de l’alumnat. Amb la col·laboració de l’alumnat i del professorat implicat, es creen un conjunt de contes nous que viatjaran virtualment pels centres. Aquest curs hem  introduïm UNA NOVETAT que dóna espai a l’expressió oral. Gràcies a la col·laboració de la Ràdio de Castelldefels s’ha creat un programa anomenat Ones que conten on els alumnes podran gravar aquest contes col·laboratius i després s’emetran per antena.

Ja han començat els nostres alumnes les seves gravacions. A finals de juny podrem escoltar el resultat a Ràdio Castelldefels.