Pro-Bot

És un pas més del Bee-bot ja que ofereix tècniques més avançades de programació

  • Si s’utilitza només les fletxes de programació es comporta com una Bee-bot, però amb les tecles numèriques es pot fer que avanci o retrocedeixi des d’1 cm fins a 5 m i que giri des de 1º fins a 500º.
  • Si es col·loca un retolador a l’obertura central dibuixa el que se li programa
  • Es pot fer que repeteixi una sola acció o un conjunt d’accions. També es poden guardar programes en memòria per executar-los amb una sola instrucció.
  • Pro-Bot té sensors de llum, so i contacte, emet 7 sons diferents i encén i apaga els fars davanters.
  • Per treballar conceptes matemàtics a primària i secundària

Disposem de 4 Pro-bots

Guia d’usuari (traduida al català pel CRP de l’Anoia)

Propostes didàctiques de diferents centres i recursos diversos

 

Qüestionari de valoració


Exemple de treball amb Pro-bot dels alumnes de 4t de l’Escola de Sant Joan de Berga