Dash & Dot

Dash & Dot són dos robots educatius que han estat dissenyats per potenciar les habilitats com ara la resolució creativa de problemes, el pensament computacional, la capacitat organitzativa o la presa de decisions.

Les possibilitats educatives amb Dash & Dot són il·limitades i permeten treballar de forma competencial continguts de matemàtiques, socials, naturals, llengua, art, anglès, tecnologia, etc.

Les 4 aplicacions que permeten interactuar amb Dash & Dot i el material didàctic que els acompanyen fan que siguin dos robots educatius molt versàtils i intuïtius.

Guia ràpida

Descàrrega de materials didàctics

El kit està format per:

  • 1 Wonder Pack (inclou Dash & Dot, juntament amb el xilòfon, una pala per a empènyer, unes orelles i una cua de conill, un ganxo de remolc, una llançadora de pilotes, un suport per a incorporar-hi el telèfon i l’adaptador per a peces de LEGO®.)
  • 3 robots Dash
  • 4 tablets
  • Activitats per a l’aula

 

Qüestionari de valoració