Oferta de cursos de l’Escola d’hivern

Recull de cursos de l’escola d’hivern del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
.

 

1.1 Àmbit de la llengua i la literatura

Qüestions imprescindibles de la Gramàtica bàsica d’ús de la llengua i relació amb la GEIEC i la GIEC

Gramàtica reflexiva i competencial: exercicis de gramàtica orientats a les PAU II

Análisis de textos literarios de las lecturas recomendadas

Comentaris lingüístics i literaris

Comentari lingüístic i literari. Llengua i literatura castellana

Curs de programació específic per a llengua catalana i literatura

Programar i avaluar per competències per a llengua i literatura catalana i castellana

 

1.2 Oferta de cursos de metodologia d’aula i innovació educativa

 Programació competencial i avaluació per dimensions

Mindfulness per a educadors

Tenir cura de la veu dins (i fora) de l’aula

10 eines tecnològiques 2.0 per @ tu mestre, encara serveixen les receptes!


 

2.1 Àmbit de ciències i matemàtiques

Perfils, mapes, talls i una miqueta d’història

Geologia i biologia a la llum del microscopi

Ensenyar química a secundària mitjançant l’elaboració de seqüències didàctiques basades en la indagació i la modelització

CSI-II. Les investigacions forenses, fil conductor en l’aprenentatge de les ciències experimentals

2.2 Oferta de cursos de metodologia d’aula i innovació educativa i programacions d’oposicions

Programació competencial i avaluació per dimensions

Mindfulness per a educadors

Tenir cura de la veu dins (i fora) de l’aula

10 eines tecnològiques 2.0 per @ tu mestre, encara serveixen les receptes!

Curs de programació específic per geologia i biologia (semipresencial)


3.1 Àmbit de ciències socials

Comentari d’obres del temari d’Història de l’art per a les PAU i exemples de correcció

La nova extrema dreta a Europa

 

3.2 Oferta de cursos de metodologia d’aula i innovació educativa

Programació competencial i avaluació per dimensions

Mindfulness per a educadors

Tenir cura de la veu dins (i fora) de l’aula

10 eines tecnològiques 2.0 per @ tu mestre, encara serveixen les receptes!