Coeducació 

A qui va dirigida
Primària

Descripció
Aquesta maleta és un recull bibliogràfic, on a partir de la lectura es vol potenciar la igualtat d’oportunitats, la superació de clixés de gènere, culturals, socials, el respecte a les diferents maneres de ser, i remarcar la visibilitat del paper de les dones al món, la vivència dels amors i desamors, les noves masculinitats, el rebuig de la violència masclista i la defensa de la dignitat personal.

El recull bibliogràfic està agrupat en 5 mòduls:

1.-TRENCANT ESTEREOTIPS. Personatges protagonistes de les seves pròpies vides., que volen superar els estereotips , prejudicis i sexisme amb una convivència amb respecte i corresponsabilitat.

2.- CAP ABÚS DE CAP MENA. Protagonistes que ens ensenyen  a detectar conductes que posen en perill la nostra autoestima. No acceptem comportaments que es regeixen per la força, ja que la violència no es mai una solució als conflictes.

3.- FÓRA ETIQUETES….DIFERÈNCIES! Protagonistes en disposició de viure les relacions humanes sense etiquetar, veure’ns i estimar-nos tal com som. Protagonistes que valoren la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat.

4.- FAMÍLIES. Abordem la diversitat familiar en sentit ampli, tal i com es viu i s’entén el concepte de família als nostres dies

5.- DONES I HOMES EXTRAORDINÀRIES. Protagonistes que es valoren i s’estimen, aprenen a viure sense discriminacions. Nois que cooperen amb iniciativa i corresponsabilitat.

6.- MATERIALS COMPLEMENTARIS

Llistat complet del llibres


Qüestionari de valoració