NANOEXPLORA

A qui s’adreça:
Primària (CS) i ESO

Descripció:

El CESIRE ha generat una proposta didàctica amb l’objectiu de presentar els conceptes bàsics de la nanociència i la nanotecnologia a alumnes de Cicle Superior d’Educació Primària i de primer cicle d’Educació Secundària.

Aquesta proposta es concreta en dos elements bàsics:

– El kit “NanoExplora”, amb recursos i materials per introduir el “model matèria” a partir dels fenòmens i característiques pròpies de l’escala nanomètrica.

– L’espai web “NanoExplora”, que complementa el kit i aporta més informació, recursos i orientacions didàctiques per la seva utilització a l’aula.