Jocs Florals Escolars de Catalunya

jocs_florals

La convocatòria dels Jocs Florals Escolars de Catalunya s’adreça als centres d’educació primària i d’educació secundària obligatòria amb la finalitat d’estimular l’expressió escrita dels alumnes, aprofitant una tradició cultural ben arrelada a Catalunya que molts centres escolars de fet ja celebren als seus municipis o comarques.

Enguany, se celebren els Vlll Jocs Florals Escolars amb l’objectiu de promoure l’escriptura tant en prosa com en poesia en infants i joves de sis a divuit anys. Per tal d’impulsar la producció de textos escrits en poesia, enguany a cada cicle escolar, es premiarà una producció escrita en poesia i una altra en prosa. La categoria del conte il·lustrat està adreçat a tots els alumnes de primària i als alumnes de primària de les escoles d’educació especial. L’objectiu és promoure la creació literària potenciant el treball interdisciplinari des de l’àmbit lingüístic, l’àmbit digital i l’àmbit artístic. En aquesta categoria s’han d’abordar noves tècniques narratives com el guió, la llengua oral, la banda sonora i la dimensió visual i plàstica.

Bases dels Vlll Jocs Florals

Els jocs van adreçats a la participació dels centres d’educació primària i educació secundària obligatòria.

Les categories establertes són les següents:

• A1. Alumnat del cicle inicial d’educació primària prosa.
• A2. Alumnat del cicle inicial d’educació primària poesia.
• B1. Alumnat del cicle mitjà d’educació primària prosa.
• B2. Alumnat del cicle mitjà d’educació primària poesia.
• C1. Alumnat del cicle superior d’educació primària prosa.
• C2. Alumnat del cicle superior d’educació primària poesia.
• D1. Alumnat d’educació especial d’educació primària prosa.
• D2. Alumnat d’educació especial d’educació primària poesia.
• E1. Alumnat d’educació especial d’educació secundària obligatòria prosa.
• E2. Alumnat d’educació especial d’educació secundària obligatòria poesia.
• F1. Alumnat de 1r i 2n d’educació secundària obligatòria prosa.
• F2. Alumnat de 1r i 2n d’educació secundària obligatòria poesia.
• G1. Alumnat de 3r i 4t d’educació secundària obligatòria prosa.
• G2. Alumnat de 3r i 4t d’educació secundària obligatòria poesia.
• H. Conte audiovisual i il·lustrat per a tot l’alumnat de primària.

Novetats curs 2020-2021:

  • En aquesta convocatòria s’inicia la modalitat de poesia per a cadascuna de les categories, amb la voluntat d’impulsar aquest gènere literari.
  • Els treballs presentats, un per categoria, han de ser col·lectius excepte les categories F1, F2, G1 i G2 que hauran de ser individuals.
  • Es manté el conte digital només per a la categoria H que disposa d’unes bases específiques.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web dels Jocs Florals a l'XTEC.


Guanyadors de la fase territorial de Tarragona

Durant, aquest mes de mag, el jurat dels VIII Jocs Florals Escolars de Catalunya ha emès el seu veredicte, resultant guanyadors 4 treballs realitzats per alumnes del Baix Penedès.

Per consultar els guanyadors que passen a la fase final de Catalunya es poden consultar en aquest vídeo emès pel jurat de Tarragona.