Maleta Educació Sexual i Afectiva

CONEIX, RESPECTA, ESTIMA
Programa de sexualitat per a alumnes de l’ESO

El programa, Coneix, respecta i estima neix a partir del taller de sexualitat i afectivitat del Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Mataró i d’un grup de professores fidels al taller des del seu inici.

LA MALETA DE RECURSOS

Consta de 4 quaderns (descarregables en pdf), un per a cada nivell d’ESO. Els objectius s’han definit pensant en el moment evolutiu dels nois i les noies i la continuïtat del programa.
Per tal d’afavorir la participació dels alumnes, es proposen activitats a nivell individual, en grup petit i en grup gran. Les activitats que ho requereixen s’acompanyen de fitxes de treball per als alumnes i unes altres d’informació per als professors.

Quadern de treball de 1r d’ESO
Quadern de treball de 2n d’ESO
Quadern de treball de 3r d’ESO
Quadern de treball de 4t d’ESO

JOC DE SIMULACIÓ SEX AFECT

Llibres: