Suport a la Coordinació digital de centre

Pla educació digital de Catalunya

  • Projecte d’acceleració digital. Equipament docents. Equipament alumnat. Millora de la connectivitat wifi dels centres.
  • Desplegament i inventari. Manual INDIC (INventari DIgital de Centre).
    • Configuració de la WiFi gencat_ENS_EDU
    • Configuració de la maqueta Linkat
    • Manual de suport del Portal d’aplicacions corporatiu Company portal

Estratègia digital de centre

La Coordinació digital d’un centre educatiu

Suport tècnic, manteniment,…