Entorns virtuals d’aprenentage

Orientacions per a la personalització de l’EVA en diferents escenaris educatius

Activitats de formació de l’àrea de Cultura digital
(Kudis, MacroKudis, MOOC, Cursos telemàtics)

Comenceu de zero? Activeu el servei

Videotutorials. Adreçats a alumnat, a docents, a administradors

Propostes didàctiques del 1r trimestre de diverses matèries de 5è EPRI a 4t d’ESO

Suport inicial al treball amb Moodle (autoformació)

Cursos d’exemple o per descarregar

Fòrum de suport

Seminari web Personalització, inclusivitat i atenció a l’alumnat en Moodle

Comenceu des de zero? Passos previs

Si ja teniu el servei Classroom activat, consulteu la nostra guia Iniciació a Google Classroom

Videotutorials. Adreçats a alumnat, a docents, a administradors

Materials de formació (Ateneu)

Comparacio Moodle-Eix / Classrooom (CRP GIrona)

Experiències compartides

Orientacions metodològiques