Voz me

Voz me és una eina que ens pot servir per alumnat nouvingut o amb necessitats educatives especials, també per treballar llengües estrangeres o en educació infantil.
Ens ofereix la possibilitat de poder escriure un text, i després de triar l’idioma i si volem veu masculina o veu femenina, podem convertir-lo en àudio i si s’escau descarregar-ho en format mp3.

A més Voz me ens permet afegir veu al nostre navegador. Cal instal.lar el gadget book marklet al navegador.