Una PDI virtual

Conforme ens anem acostumant a comptar amb les prestacions d’una PDI ens va fent més imprescindible el seu ús.

No obstant, en cas que no es disposi d’un tauler, força prestacions de les PDI poden ser emulades a través de programaris virtuals com el que se us presenta, el qual permet: dibuixar, escriure, compartir idees, xatejar, enviar resultats, exportar fitxers, etc.

En definitiva, si bé amb certes limitacions, tota una PDI virtual en línia.

|ACCÉS|