Una PDI amb paper

El PaperShow és un programari que combina un bolígraf digital, un pen drive via USB que incorpora el programari de gestió (amb el corresponent aparellament del bolígraf per interactuar amb un ordinador i un projector LCD) i un bloc per fer notes directes o uns papers  per imprimir documents prèviament elaborats (powerpoint, pdf, etc) i que podran ser modificats en temps real conforme es desenvolupi una determinada presentació.
PapersShow compta amb unes eines (similars a les eines flotants de les PDI) que permeten modificar el gruix i el color de la tipografia, esborrar ….
En definitiva, tot un conjunt de prestacions que donen un valor afegit a les presentacions i que obre una nova possibilitat al treball cooperatiu.
Podeu veure’n el funcionament al CRP del Servei Educatiu Baix Llobregat-6.