Smart: Notebook 10

El Notebook 10, és una actualització del programari per a PDI de la casa Smart. Presenta algunes novetats importants, la més destacada és que deixa de ser de lliure distribució, és a dir, per a descarregar-lo heu de disposar del número de sèrie d’un producte Smart.
Si es disposa d’aquest número, la descàrrega la podeu fer des d’aquesta adreça:
http://smarttech.com/nb10productkey/

També es pot fer una descàrrega de proves del producte (té una durada de 30 dies). La podeu fer des d’aquesta adreça:
http://www2.smarttech.com/st/en-US/Support/Downloads/SBS/NBSv10WinEval.htm

Entre les novetats que presenta, a nivell tècnic, destaquen:

a) L’eina el llapis màgic, en realitat són dos elements: si es dibuixa un rectangle et fa un zoom de l’àrea emmarcada (lupa) i si es dibuixa un cercle s’enfosqueix la pantalla i aquest cercle es converteix en un punt de llum mòbil (focus).
Si es fa una anotació sobre la pantalla amb l’eina llapis màgic, aquesta anotació desapareix de la pantalla al cap d’una estona.

b) Es poden animar objectes i formes presents en una pàgina. Les presentacions amb aquesta prestació guanyen en qualitat.

c) Permet inserir taules. Els objectes i paraules que s’insereixen a les cel·les de les taules s’adapten automàticament a la grandària d’aquestes. Les cel·les poden ser interactives i el contingut de les mateixes es pot amagar amb una ombra de la cel·la.

d) Els objectes presents en una pàgina es poden aliniar horitzontalment i vertical amb precisió.

e) Una nova eina “Shape Pen”, amb la qual quan es dibuixa una forma aproximada aquesta es converteix en una forma perfecta.