Pissarres digitals interactives: mostrari

Pissarra digital interactivaUs presentem l’accés als portals de les principals marques de pissarres digitals interactives que es poden trobar al mercat.

El logo de cadascuna de les marques està enllaçat amb el web del fabricant. Els enllaços que es presenten a continuació de cadascun dels logos faciliten l’accés al programari de cadascuna de les PDI, tutorials per a l’ús i altres informacions d’interès.

La revista “Tecnologia y educación” ha publicat un estudi, a escala estatal, sobre l’ús de la PDI a les escoles, el qual fa una radiografia de la implantació dels diferents tipus de PDI als centres educatius.

Altres models