Millores al Google Translate

Google ha incorporat  al seu servei de traducció automàtica, Google Translate, diverses millores, entre elles la capacitat de traduir al mateix temps que s’està escrivint un text.

Les noves millores que incorpora Google Translate inclou el 98% dels internautes del món, ja que incorpora al seu servei de traducció automàtica 51 llengües i 2.550 combinacions d’idiomes. A banda de la traducció automàtica a l’idioma escollit a la vegada que es va teclejant, Google llegeix en veu alta i escriu gairebé qualsevol idioma. Això també inclou el xinès i altres llengües no romanitzades.