La pissarra digital interactiva al centre educatiu

Aquests documents són uns documents de treball pensats en clau de formació interna de centre. El seu objectiu és donar unes primeres pautes per a la inserció de les pissarres digitals interactives en un centre i a l’aula.

PRESENTACIÓ

GUIA I CONTINGUTS DE LA PRESENTACIÓ