Google sites: publicar webs amb un tres i no res

Amb el servei Google Sites es poden confeccionar pàgines web, bo i gestionant qui les pot visitar i qui les pot editar sense saber programació. En aquest vídeo de Google, hi podeu veure co funciona aquest servei que fins fa poc era reservat a empreses i organitzacions, però que ara és obert a tothom. És un servei que combina simplicitat i possibilitats: s’hi poden publicar-hi arxius, documents, calendaris, fotografies, vídeos…

Per una altra banda, el programa és ideal per a associacions i col·lectius de tota mena, perquè les webs poden ésser editades per més d’un usuari.