Elgg : una multiplataforma per a comunitats d’aprenentatge

Elgg és un entorn que proporciona les funcionalitats necessàries per a crear una xarxa social pròpia, siga pública (com facebook) o privada dins d’una intranet (com Microsoft Sharepoint).

Per a instal·lar Elgg, cal tenir un servidor propi i alguns coneixements tècnics sobre instal·lació d’aplicacions web.

Elgg té un perfil d’administració i gestió, xarxes socials, etiquetat amb referències creuades, llistes de control d’accés potents, suport a la internacionalització, suport multiplataforma (per exemple, mòbils, iPhone…), un motor de generació de plantilles avançat, un marc pera widgets i molt més.

En cas de necessitar més funcionalitats Elgg ofereix un parell de solucions possibles:

Afegir‐les mitjançant la instal∙lació de pluggins (blogs, fòrums, marcadors socials…).
Desenvolupar‐les personalment, o contractar algú que les puga desenvolupar.

Per defecte, Elgg inclou les eines següents:

Xarxes socials (Comunitats): Elgg conté nombroses eines per a la creació d’un entorn d’aprenentatge, i per tant cal conèixer i unir‐se a altres usuaris amb interessos similars. Per aquest motiu Elgg usa les xarxes socials com a mitjà de comunicació per a buscar i compartir coneixement amb uns altres.
Repositori d’arxius: Elgg té un repositori d’arxius que pot utilitzar‐se per a emmagatzemar
múltiples tipus de fitxers.
Weblog: Elgg ve amb un sistema de creació i gestió de blogs. Aquest weblog és la peça central i permet establir enllaços amb fitxers del repositori. Cada entrada al blog pot compartir‐se amb qui l’usuari vulga.
Control d’accés: aquesta és una de les característiques més robustes i potents, ja que permet seguretat i privacitat dels usuaris en tots els aspectes.
Marques: les marques són una manera popular avui dia de buscar i trobar altres objectes i usuaris amb interessos similars.
Personalització: Elgg té per defecte una sèrie de plantilles estàndard, no obstant això, reconeix la necessitat de les persones de personalitzar el seu propi espai d’aprenentatge, i per això ofereix un sistema de creació de plantilles.
XML‐RPC: permet utilitzar blogs externs per a introduir entrades en un lloc Elgg.
Creació de comunitats: a través d’aquesta funcionalitat els usuaris poden crear les seues pròpies comunitats sobre la base d’interessos comuns. Aquesta característica està sent utilitzada, cada vegada més, per a treballs d’investigació col∙laboratius.
Wiki: cada comunitat creada té la possibilitat de crear wikis.
Dades de perfil: a través d’aquest perfil es permet establir links a altres usuaris i recursos.
Canals RSS i sindicació: té canals RSS per als usuaris: feeds, weblogs, comunitats, etiquetes, fitxers i sistemes FOAF (Friend Of A Friend).
Podcasting: Elgg és una plataforma eficaç de podcasting.

A partir de la versió 1.6, Moodle incorpora la possibilitat d’integrar ambdós sistemes. La integració Moodle‐Elgg requereix usar Elgg 0.6 o posteriors. Funciona com un bloc que el professor pot col∙locar en les àrees laterals del curs, mitjançant el qual l’alumne té accés a les novetats corresponents al seu compte d’usuari en Elgg: comentaris recents en el seu weblog, etc. A més, hi ha la possibilitat que els alumnes puguen exportar les seues tasques avaluades

pel professor en Moodle al seu portafoli digital personal en Elgg.

|Font: Observatori TIC de la Universitat d’Alacant|