Darrera la pantalla. Una visita guiada a la televisió

darrere la pantalla

AulaMèdia i la productora Objectiu Comunicació presenten una nova eina didàctica per a l’Educació en Comunicació, el DVD Darrere la pantalla. Una visita guiada a la televisió.

Es tracta una visita guiada a l’interior d’una televisió local per conèixer la seva organització, el seu funcionament, la tecnologia utilitzada i tot el complex, però alhora apassionant, entramat de la comunicació televisiva. Es tracta d’un document audiovisual que té com a prioritat educar en comunicació, educar en el món televisiu. El guió, els criteris de producció, el seu ritme tan atractiu, la mateixa conducció del discurs argumentatiu del DVD demostren una especial sensibilitat educativa, i el situa, en aquests moments, al capdavant de les propostes educatives en comunicació, pel seu dinamisme, pel seu poder de connexió amb l’alumnat i per la riquesa de les seves propostes que amb tota facilitat es poden incorporar a les aules i des de diferents matèries. Darrere la pantalla és un material audiovisual útil per treballar-lo des del cicle superior de Primària fins al Batxillerat, en l’educació per adults o en l’educació no formal. Les seves possibilitats es despleguen com un ventall i poden ser recollides des de diferents nivells educatius.

El document visual ens portar a fer una immersió al Canal Blau i de la mà d’un dels seus presentadors, ens apropa als diferents oficis, les diferents tasques professionals: editor/a d’informatius, guionista, maquillador/a, tècnic de so, tècnic de continuïtat, director, redactor/a, realitzador/a… Però també, i entenem que això és fonamental, proposa una reflexió crítica sobre el món de la comunicació, evitant la mera promoció, tan habitual en productes televisius semblants.

En el mateix DVD Darrere la pantalla se’ns proposen activitats didàctiques sobre la comunicació televisiva, sobre els diferents aspectes que se’ns expliquen, però a més, la proposta didàctica està ampliada amb un suport paral·lel, una fitxa didàctica a Internet de lliure accés on podem trobar més activitats.

L’Educació en Comunicació, avui, als darrers anys de la primera dècada del nostre segle XXI hauria de ser una realitat plenament incorporada a les aules, i també a la vida quotidiana de la ciutadania. Cada cop hi ha més professionals de l’educació que demostren el seu interès per dirigir-se cap a la interpretació, cap a l’aprenentatge dels mitjans de comunicació.

Sens dubte, Darrere la pantalla i les seves continuacions, ajudaran a que els nens i les nenes, els nois i les noies pugin disposar d’una immillorable introducció per integrar-se en projectes que els ajudin a comprendre com són produïts els missatges mediàtics, perquè així tindran més possibilitats d’elaborar sobre ells una mirada crítica i autònoma.