ACTIC, cap a la competència digital

L’ACTIC (Acreditació de competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) permetrà a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l’obtenció del certificat seran telemàtics.

Les persones que superin satisfactòriament la prova tindran un certificat acreditatiu, que emetrà la Generalitat, i que els possibilitarà acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o administració.

Disposa de:

Competències bàsiques en tecnologies de la informació i la comunicació per a la formació de persones adultes (COMPETIC)

I material formatiu:

Per començar se’t proposa fer un test en línia de coneixements TIC

|ACCÉS A L’ESPAI ACTIC|