Les lectures

Les lectures que es proposen tan en la ronda de primària com en la secundària estan pensades per a ser incorporades com a lectures prescriptives per als cursos als quals s’adreça (4t de primària i 1r d’ESO), és per això que en la seva selecció s’han tingut en compte una sèrie de premises bàsiques:

  • Que incloguin tipologies textuals diferents: novel·la, conte, poesia, còmic.
  • Que incloguin textos en català i en castellà.
  • Que tinguin una qualitat literària contrastada.
  • Que permetin treballar l’educació literària a l’aula.

Les lectures proposades han anat canviant al llarg dels anys.

A primària algunes de les lectures que s’han llegit i que han estat substituïdes són: No fotis, Marta! de Mercè Anguera, Muros d’Agustín Fernández Paz, Font de versos de Joana Raspall, Mi vecino de abajo de Daniel Nesquens, La meravellosa medecina d’en Jordi de Roald Dahl i El bosque de los desaparecidos de Joan Manuel Gisbert.