Sessions telemàtiques

Característiques tècniques.

Comunicació dels diferents espais a través d’internet.
S’utilitzarà l’aplicació de trobades (hangouts) del Google.
Connexió amb webcam i micròfon.
Presència d’un equip de so.
Projector de vídeo i pantalla.

 • El Servei Educatiu Baix Llobregat-6 proporcionarà als centres la webcam i el micròfon, en cas que aquests no en tinguin.
 • Els centres seleccionaran l’espai on es farà la sessió en funció de la disponibilitat de pantalla, vídeoprojector i so.
 • Des del servei educatiu es fa una visita prèvia a la sessió per tal de comprovar les connexions.
 • Orientacions per a la connexió amb els hangouts de Google.
Estructura i dinàmica.

a) Benvinguda i presentació dels grups participants.

b) Recordatori del funcionament de la sessió a ambdós grups:

1. Demanar respecte entre els grups. Aplaudiments en cas d’encert. Silenci mentre es delibera.
2. La sessió consistirà en una primera ronda de 8 preguntes (una per cada llibre).
3. Passa a la següent fase el grup que més encerts ha fet.
4. Si en acabar la primera ronda de preguntes hi ha un empat, es tornarà a començar pel primer llibre i es farà una pregunta a cada equip fins que un falli. NO torna a haver-hi una segona ronda sencera de preguntes.
5. La persona dinamitzadora llegirà la pregunta. Un cop llegida la pregunta el grup tindrà un minut i mig per deliberar i cercar la resposta correcta.
6. El portantveu serà qui donarà la resposta. En cas que un centre decideixi que cada llibre tingui un portantveu diferent ho haurà de comunicar a l’inici de la sessió.

c) Qui llegeix les preguntes?

c1) A primària: Els mestres responsables dels dos grups-classe. Per exemple, el mestre del grup A farà les preguntes al grup B i a l’inrevés.
c2) A secundària: Les preguntes es faran de manera centralitzada des de la seu dels serveis educatius.

d) El grup classe estarà acompanyat de dues persones.

Una serà l’encarregada de coordinar el grup i mantenir un cert ordre. No podrà ajudar en les deliberacions.
L’altra estarà en una taula controlant el nombre d’encerts de la seva escola i el temps assignat a cada grup per a la deliberació.

e) Les dues persones dels centres encarregades de controlar els encerts també seran les encarregades, en cas de revisió de respostes, de fer de jurat, conjuntament amb el dinamitzador, i consultar els llibres per decidir si la resposta és correcta o no.

f) A l’espai on es faran les sessions hi haurà un o dos lots de llibres per poder ser consultats en cas de desacord en les respostes.

g) L’ordre de les preguntes serà:

PRIMÀRIA

1. El senyor Silvestre, de Silke Lambeck
2. Catherine, de Patrick Modiano
3. Grot, el goblin enamorat, de Luca Blengino i Marco Paschetta
4. Soy una nuez, de Beatriz Osés
5. Coses que passen de tant en tant, de Kestutis Kasparavicius
6. Flairosa, la bruixa dels sabons, de Carles Sala
7. El niño bisiesto, de José Luís Alonso de Santos
8. Animalari, d’Enric Larreula

SECUNDÀRIA

1. Wonder, de R.J. Palacio
2. Duna (Diari d’un estiu), de Muriel Villanueva
3. Historia de la gaviota y el gato que la enseñó a volar, de Luís Sepúlveda
4. Las lágrimas de Shiva, de César Mallorquí
5. Les bruixes, de Roald Dahl
6. Arrugas, de Paco Roca
7. Relatos de monstruos, de Steve Zorn
8. Una bala per al record, de Maite Carranza

h) Especificacions per a l’alumnat:

 • Les intervencions les faran davant de la webcam i del micròfon.Parlar alt, clar i lentament per tal d’evitar els problemes de retard que es puguin donar en la transmissió de so per internet.
 • Davant la càmera fer els mínims moviments possibles. Els moviments ràpids i sobtats donen mala qualitat a la imatge.
 • En el moment de donar la resposta, aquesta sigui el més completa possible i evitar donar-la per parts.
 • Els alumnes hauran de dir, quan creguin que han donat tota la resposta, “Resposta completa”. D’aquesta manera permetran que les persones que han de fer el control de les mateixes sàpiguin quan han acabat.
 • En el cas que la resposta a una pregunta sigui una enumeració de coses (i no es digui el contrari o es doni orientacions de com respondre la pregunta), el número mínim que coses a dir serà de TRES. Tanmateix com que les persones dinamitzadores o els docents tindran les preguntes al davant ja és dirà.

i) A secundària la ronda de llibres es divideix en dues parts:

  1. Unes sessions prèvies als centres d’on ha de sortir un sol grup (des del servei educatiu es fan arribar les preguntes que s’utilitzaran en aquestes sessions.
  2. La fase final en format telemàtic on hi participa un grup representant de cada centre participant.