Sessions presencials

Estructura i característiques.

a) Benvinguda i presentació dels grups participants.

b) Recordatori del funcionament de la sessió a ambdós grups:

1. Demanar respecte entre els grups. Aplaudiments en cas d’encert. Silenci mentre es delibera.
2. La sessió consistirà en una primera ronda de 8 preguntes (una per cada llibre).
3. Passa a la següent fase el grup que més encerts ha fet.
4. Si en acabar la primera ronda de preguntes hi ha un empat, es tornarà a començar pel primer llibre i es farà una pregunta a cada equip fins que un falli. NO torna a haver-hi una segona ronda sencera de preguntes.
5. La persona dinamitzadora llegirà la pregunta. Un cop llegida la pregunta el grup tindrà un minut i mig per deliberar i cercar la resposta correcta.
6. El portantveu serà qui donarà la resposta. En cas que un centre decideixi que cada llibre tingui un portantveu diferent ho haurà de comunicar a l’inici de la sessió.

c) El grup classe vindrà acompanyat de dues persones.

Una serà l’encarregada de coordinar el grup i mantenir un cert ordre. No podrà ajudar en les deliberacions.
L’altra estarà en una taula controlant el nombre d’encerts de la seva escola i el temps assignat a cada grup per a la deliberació.

d) Les dues persones dels centres encarregades de controlar els encerts també seran les encarregades, en cas de revisió de respostes, de fer de jurat, conjuntament amb el dinamitzador, i consultar els llibres per decidir si la resposta és correcta o no.

e) A l’espai on es faran les sessions competitives hi haurà un lot de llibres per poder ser consultats en cas de desacord en les respostes.

f) El centre portarà algun dels lots de llibres que tenen per tal de poder disposar de diferents edicions d’alguns llibres.

g) Es donarà un diploma de participació a cadascun dels grups i al vencedor de la gran final.

h) L’ordre de les preguntes serà:

1. El senyor Silvestre, de Silke Lambeck
2. Catherine, de Patrick Modiano
3. Grot, el goblin enamorat, de Luca Blengino i Marco Paschetta
4. Soy una nuez, de Beatriz Osés
5. Coses que passen de tant en tant, de Kestutis Kasparavicius (contes de la pàg. 8 a la pàg. 47)
6. Flairosa, la bruixa dels sabons, de Carles Sala
7. El niño bisiesto, de José Luís Alonso de Santos
8. Animalari, d’Enric Larreula (tots els poemes)