L’escola Jacint Verdaguer de Pallejà seleccionada per al programa d’innovació araArt

El Departament d’Educació crea el Programa d’innovació pedagògica “araArt” amb la finalitat de fomentar i afavorir projectes artístics que es porten a terme en el si d’un centre d’educació infantil, primària o secundària, en col·laboració amb una escola artística, un equipament cultural, o institucions, entitats i associacions artístiques, per promoure l’equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les capacitats i competències de l’alumnat participant.

L’escola Jacint Verdaguer de Pallejà, ha estat seleccionada per portar a terme aquest projecte , els objectius del qual són:

  • Potenciar les arts per millorar les capacitats i les competències bàsiques de l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària, i contribuir a estructurar el seu pensament.
  • Generar situacions d’aprenentatge vinculades a les arts que afavoreixin l’aprenentatge de l’alumnat, tot atenent la diversitat i fomentant la inclusió.-
  • Promoure l’obertura i les aliances dels centres amb l’entorn i contribuir a desenvolupar estratègies de projecció externa.
  • Fomentar el gust per les arts entre la comunitat educativa i aportar futur públic per a les arts i la cultura.Generar oportunitats per detectar i promoure el talent en l’àmbit de les arts tot atenent la diversitat.
  • Contribuir a la formació del professorat a través de la col·laboració dels mestres i professors del sistema educatiu amb el professorat dels ensenyaments artístics i els professionals de l’àmbit de les arts.
  • Generar espais de treball en xarxa entre els centres educatius.

Els projectes dels centres participants en el Programa “araArt” tindran una durada mínima de 3 cursos i inclouran les fases següents:

a) Primera fase o fase de diagnòstic, disseny i elaboració del projecte: cerca del centre col·laborador o agent artístic extern, signatura del conveni de col·laboració, formació inicial, disseny del projecte, determinació de la coordinació i de l’equip impulsor que portarà a terme el projecte.

b) Segona fase o fase d’implementació: aplicació plena i desenvolupament del projecte, formació permanent treball en xarxa amb altres centres “araArt”, avaluació de seguiment del projecte.

c) Tercera fase o fase de consolidació, avaluació final i transferència: accions de retorn a l’entorn, avaluació i memòria final, continuació del treball en xarxa. A la finalització del projecte caldrà entregar una memòria final segons model facilitat al portal de centres.

Resolució EDU/1528/2019, de 3 de juny (DOGC núm. 7892, de.2019), es va obrir la convocatòria per participar en diversos programes d’innovació pedagògica creats pel Departament d’Educació; concretament a l’annex 7, per participar en el programa araArt

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>