La biblioteca escolar i el treball per projectes

alfinQuin paper ha de jugar la biblioteca escolar en el marc del treball per projectes?

En un debat que, sobre aquest tema, es va obrir en el marc d’una activitat formativa, les persones que hi van participar ho tenien molt clar: la biblioteca escolar havia de ser uns dels àmbits centrals d’accés a la informació (com també ho eren les famílies i la biblioteca pública).

Immediatament després de destacar la importància de la biblioteca escolar com un dels tres àmbits per a trobar la informació, la majoria va fer incidència en la manca de llibres de coneixements que poguessin ser útils i donar resposta als projectes que es feien a l’escola. Algunes persones explicaven que la biblioteca feia compres extraordinàries de llibres de coneixements en funció del projecte interdisiciplinari de centre que aquell curs escollia el claustre. Per a dur a terme els projectes d’aula, la biblioteca de centre es feia petita.

A  la biblioteca escolar li és més fàcil donar una resposta informacional als projectes ja estipulats (programats) que no pas als projectes que sorgeixen de manera espontània a les aules.

Quant s’entrava en el detall i el debat se centrava en “d’on es treia la informació?”, les opinions també eren bastant unànimes: llibres, fotos, jocs, dibuixos, objectes i… internet (no mencionaven per res el cercador Google i en canvi era omnipresent la viquipèdia i portals com edu365, etc.) que esdevenia l’opció substitutiva dels llibres de coneixements per a cercar informació sobre la temàtica del projecte quan aquests mancaven.

Tanmateix les intervencions relacionades amb la cerca i el tractament de la informació van ser molt poques. En aquest sentit es reconeixia que gran part de la cerca d’informació es fa a internet (vikipedia…), més que no pas en llibres. ”Una raó és que els és [als alumnes i als mestres??] més fàcil buscar a internet (la feina és, després fer la tria d’aquesta informació).

Caldria identificar en quina fase del treball de projectes la biblioteca del centre juga un paper essencial, no tan sols en l’assortiment de recursos, sinó en l’orientació en la cerca i tractament de la informació.

Un altre tema que sortí de manera reiterada és el paper de la lectura literària en el marc del treball per projectes, que es veia més com un aspecte més del projecte i no com l’eix vertebrador. La majoria coincidia que les lectures literàries generalment quedaven relegades a contes i a poemes, tot i que en la recollida de recursos per a cercar informació sobre el tema del projecte també s’incorporen els llibres de ficció.

 

El treball per projectes

Lectures recomanades:

El treball per projectes: aprenentatge autèntic (Xarxa de competències bàsiques)

Rosa PIQUIN CANCIO. Proyectos documentales integrados (Departamento de Educació del Gobierno de Navarra)

Els projectes documentals són petits treballs d’investigació en els quals l’alumnat treballa directament amb la documentació, aprenent a resoldre problemes i treballar en autonomia. Són un excel·lent instrument per estimular formes noves d’aprendre / construir, acords amb la societat de la informació.

David WRAY; Maureen LEWIS. Aprender a leer y escribir textos de información. Editorial Morata (2005)

Manual que tracta la competència en lectoescriptura de l’alumnat de primària. Aborda dos aspectes fonamentals. El primer explica com es desenvolupen les destreses de la mainada un cop dominen els aspectes bàsics de la lectura i l’escriptura. El segon aborda el grau d’eficàcia que aconsegueixen quan interactuen amb llibres que no són de ficció, sinó d’informació. Els autors també ens mostren com el professorat pot utilitzar diverses fonts d’informació per desenvolupar la capacitat de llegir i escriure amb el seu alumnat. Recull i concreta estratègies i enfocaments didàctics que poden ser molt útils per aquesta finalitat

La biblioteca de centre en el marc del treball per projectes ha de jugar un paper bàsic tant des del punt de vista documental com des de l’assessorament. Per a poder donar resposta a preguntes com aquesta:

Com ha de treballar l’escola perquè l’alumnat adquireixi les habilitats i les destreses lingüístiques necessàries per a fer lectors i escriptors competents i funcionals?

La biblioteca ha de:

  • Conèixer i disposar de les lectures de moda.
  • Participar en la selecció de les lectures obligatòries.
  • Fer propostes de treball.
  • Disposar de fonts preparades per als projectes que sorgeixin a l’aula.

Així en el desenvolupament d’un projecte una fase essencial és la cerca i el tractament de la informació un cop s’ha definit allò sobre el qual volem saber (és a dir, s’ha fet una anàlisi dels continguts) i s’ha planificat el treball a realitzar.

És en aquesta planificació que s’haurà de:

  • Identificar i relacionar els recursos d’informació.
  • Cercar en directoris, llocs webs, catàlegs, bases de dades…
  • Seleccionar i examinar documents.
  • Avaluar la informació.
  • Obtenir la informació: extreure-la i registrar-la.

És en aquesta part que hem descrit que la biblioteca jugarà aquell paper documental i d’assessorament que anteriorment s’ha esmentat.

 

Projectes amb un component literari

Les temàtiques dels projectes són molt variades, tanmateix les que tenen un marcat component literari són poques. Projectes documentals sobre els dolents dels contes, o dels herois i heroïnes donarien molt de sí.

També hi ha projectes que poden partir referent literari de ficció com per exemple l’estudi dels animals prenent com a punt de partida el llibre de Roald Dahl James i el préssec gegant.

El curs 2008-2009 el seminari de biblioteques escolars del Servei Educatiu Baix Llobregat-6 va elaborar uns dossiers que sota el nom genèric L’aprenentatge a través de la lectura proposaven un treball interdisciplinari a partir de quatre obres de ficció. No es tractava però d’un projecte interdisciplinari, sinó d’unes propostes per a treballar continguts curriculars a partir del referent literari.

 

Biblioteca escolar: treballs d’investigació, projectes documentals integrats, orientacions per a la cerca…

Lectura recomanada

Ana CID; Ana María DOMÍNGUEZ. Proyectos aula-biblioteca. Contribución al desarrollo de las competencias básicas. (Libro abierto. Junta de Andalucía)

Orientacions per a desenvolupar projectes documentals. S’hi especifiquen les diferents fases del projecte i el paper que hi juga la biblioteca.

Conjunt d’eines i propostes que poden orientar com la biblioteca pot ajudar informacionalment en el desenvolupament d’un projecte.

 

Els llibres d’informació

Lectures recomanades:

Ana Garralón. Leer y saber. Los libros informativos para niños. Tarambana libros (2013)

Leer con conocimiento. Peonza, núm. 93 (2010)

Propostes de treball: localització de la informació als llibres de coneixement.

1 comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>