El model e2cat 2020 de gestió de l’excel·lència per a centres educatius

El model e2cat de gestió de l’excel·lència per a centres educatius és un instrument especialment dissenyat perquè serveixi de referència en la gestió estratègica dels centres, amb l’objectiu d’ajudar-los a assolir resultats excel·lents de manera sostinguda, a partir de l’organització,
gestió i desenvolupament d’accions en un conjunt de dimensions o eixos que configuren l’univers global de processos enfocats a satisfer i excel·lir en la relació amb els alumnes i la resta de parts interessades.

El model també serveix de mirall per poder dur a terme l’avaluació interna del centre. Aquest procés d’autoavaluació és concreta en una anàlisi global, periòdica i sistemàtica de les accions que desplega el centre i dels resultats que obté en relació amb la proposta d’un model d’excel·lència per assolir el projecte educatiu del centre. El resultat obtingut ofereix una visió del grau d’acompliment del model, per una banda, i els punts forts i àrees de millora, per una altra.

Amb aquesta informació el centre educatiu es troba en disposició de dissenyar un pla de millores, avalat per les persones que han participat en l’avaluació i, per tant, amb un grau elevat d’alineament amb l’organització.

L’autoavaluació del centre amb el model e2cat conforma una estratègia de gestió avançada per als centres educatius que pertanyen al Projecte de qualitat i millora contínua (PQiMC). També respon al que estableix la normativa en matèria d’avaluació: la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (article 185, sobre procediments d’avaluació i article 186, sobre modalitats d’avaluació) (Catalunya, 2009); el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (article 55, sobre avaluació: finalitat, àmbits i modalitats) (Catalunya, 2010); i diferents documents de referència, com són les orientacions d’organització i gestió del Departament d’Educació o bé altres exemples i referents d’arreu d’Europa (Eurydice, 2015).

El model de gestió e2cat ha tingut com a referent des dels orígens, durant el curs 2009/10, el Model EFQM d’excel·lència 2013 de l’European Foundation for Quality Management (EFQM, 2013). Aquest model internacional, de reconegut prestigi en tot tipus d’organitzacions, manté certs paral·lelismes, pel que fa als continguts, amb altres models d’excel·lència, com el Malcolm Baldrige, el premi Deming o el model d’excel·lència iberoamericà; també ha servit perquè el model Common Assessment Framework (CAF) es converteixi en un estàndard europeu pel que fa a la recerca de l’excel·lència en la gestió de les organitzacions públiques.

El desplegament d’aquest model de gestió es fonamenta en deu principis d’excel·lència que orienten l’acció i els resultats esperats per a un centre educatiu que apliqui aquesta metodologia. Aquests principis s’han redactat a partir dels conceptes fonamentals de l’excel·lència, els
principis que guien la normativa educativa i la voluntat d’ajudar a assolir, des de l’àmbit de la gestió de centres escolars, una educació de qualitat, que és el quart objectiu estratègic de desenvolupament sostenible que proposa l’ONU per al 2030 (ONU, 2017).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>