Curs per a l’elaboració del Projecte de convivència del centre educatiu.

Activitat destinada preferentment a membres dels equips directius o docents que coordinin o que tinguin implicació directa en l’elaboració del projecte de convivència (setembre-desembre 2017)

Objectius

  • Disposar d’orientacions i eines per elaborar el projecte de convivència com a eina de millora del clima escolar i l’èxit educatiu.
  • Conèixer i utilitzar l’aplicació informàtica que el Departament d’Ensenyament posa a disposició dels centres educatius per a l’elaboració del seus propis projectes de convivència.
  • Conèixer les orientacions i els protocols que faciliten la resolució positiva de conflictes.
  • Reflexionar sobre el marc organitzatiu que doni sentit a les actuacions i als processos que es duen a terme en els centres per a la millora de la convivència.

Continguts

Reflexió al voltant de la convivència en el marc de la Resolució ENS/585/2017 de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre
Aplicació informàtica “Projecte de convivència”
Elaboració d’un projecte de convivència:
– Contextualització
– Diagnosi
– Objectius específics
– Indicadors d’avaluació
– Mesures de prevenció, detecció i intervenció
– Concreció de protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de conflictes greument perjudicials per a la convivència.

Formadora:

Marina de Règil

Fitxa tècnica de l’activitat:
3070151307   Elaboració del Projecte de convivència
Inici: divendres 3/11/2017 (data definitiva)
Hora: 17-19 hores

Lloc: a concretar

INSCRIPCIÓ (Fins al dia 16/10/2017)
Més info sobre el Projecte de convivència (cliqueu aquí)
Organització

Servei Educatiu Baix Llobregat-6