Inici de la cultura emprenedora a les escoles de Sant Vicenç dels Horts

culturaemprenendoraAmb la intenció d’introduir gradualment la cultura emprenedora a les escoles de Sant Vicenç dels Horts, s’ha portat a terme una sessió informativa sobre la potencialitat d’aquest projecte coliderat per es àrees de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona  per l’Àrea de Serveis a la Persona (Educació) i que compta a escala local amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La promoció de la cultura emprenedora esdevé cabdal en el context d’una societat del coneixement, perquè augmenta la relació entre el sistema educatiu i el productiu, incrementa la qualitat del treball, afavoreix la millora dels resultats educatius i promou l’adquisició d’un conjunt de capacitats, habilitats i valors útils, que capaciten les persones en l’impuls dels seus projectes professionals i vitals.

A continuació se us ofereix una visió general del projecte, prosseguida d’una reproducció de les diferents diapositives de la presentació, així com un vídeo divulgatiu i un llibre-manual de referència.

 

Finalitat

La finalitat és treballar el foment de la cultura emprenedora en el cicle superior de l’educació primària, per desenvolupar els valors, hàbits i capacitats claus vinculades a l’emprenedoria:

 • L’observació i l’exploració.
 • La iniciativa i creativitat.
 • La responsabilitat.
 • La pressa de decisions i assumpció de risc.
 • La flexibilitat i la perseverança.
 • La recerca i aprofitament de recursos, com la informació i les tecnologies.
 • La cooperació i solidaritat.
 • El coneixement i respecte de l’entorn.
 • El treball col·laboratiu i el treball en equip.

El projecte aposta pel model cooperatiu com a filosofia empresarial de base, perquè:

 • Aporta un model de gestió democràtica i participativa.
 • Reforça un vessant de responsabilitat social.

Marc normatiu

L’actual marc normatiu europeu, estatal i autonòmic situa l’esperit emprenedor com a una competència clau que s’ha d’integrar en el currículum per ésser assolida al final de l’ensenyament obligatori, i mantenir-la i reforçar-la al llarg de tota la vida.

 • Objectius estratègics de la UE amb l’horitzó del 2020
  • Promoure l’equitat, la cohesió social i la ciutadania activa.
  • Incrementar la creativitat i la innovació, inclòs l’esperit empresarial, en tots els nivells de l’educació i la formació.
 • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’educació
  Competència que cal assolir al final de l’ensenyament obligatori, i mantenir i reforçar al llarg de la vida

  • Preàmbul: …obrir el sistema educatiu al mon exterior, cosa que exigeix reforçar els llaços amb la vida laboral, amb la investigació i amb la societat en general, desenvolupar l’esperit emprenedor,…
  • Article 2.f., finalitats: …el desenvolupament de la capacitat dels alumnes per a regular el seu propi aprenentatge, confiar en les seves aptituds i coneixements, així com per a desenvolupar la creativitat, la iniciativa personal i l’esperit emprenedor
 • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya (LEC)
  Enuncia els principis rectors del sistema educatiu

  • Article 2. l.:… El foment de l’emprenedoria

Implantació del projecte

logoemprenedora_galleryEl projecte es desenvolupa al llarg dels cursos acadèmics compresos en el període 2011-2015, amb l’objectiu de fer-lo extensiu, progressivament, al conjunt de la província de Barcelona.

El pla d’implantació del projecte recull les previsions i les dades reals en el quadre següent:

Curs

Municipis [prev/reals]

Escoles [prev/reals]

Cooperatives [prev/reals]

Alumnes [prev/reals]

2011-2012

7/7

7/7

14/15

350/373

2012-2013

14/18

21/27

42/51

1050/1247

2013-2014

24/–

45/–

90/–

2250/–

2014-2015

34/–

79/–

158/–

3950/–

Total

34/25

79/34

158/66

7600/1620

Els municipis que s’incorporen al projecte continuen fins al final. Cada nou curs es mantenen els centres i s’hi incorporen de nous. Els alumnes participants al projecte canvien cada curs

Com ho fem?

Vinculant els ens locals i els centres educatius en un treball conjunt que es fonamenta en dos pilars bàsics:

 • Una estratègia local, impulsada per cada ens local de manera transversal entre educació i desenvolupament econòmic, amb la voluntat d’integració del projecte en les polítiques municipals i d’extensió i permanència del projecte a les escoles. Per al seu desenvolupament, és bàsica la interacció entre els centres i els recursos educatius, socials i productius del municipi.
 • Un programa educatiu a les escoles basat metodològicament en un treball per projectes, innovador i arrelat al context local, i en un aprenentatge significatiu orientat a l’aplicació dels sabers adquirits i a la participació real i efectiva.

 

Durant el curs escolar, tots els alumnes d’una aula creen, gestionen i tanquen una cooperativa. Aquest procés comporta:

 • Constitució de la cooperativa (denominació, estatuts, capital social a aportar per cadascun dels socis…)
 • Elecció del producte
 • Disseny de la imatge corporativa
 • Difusió i comunicació
 • Producció i venda en un mercat local
 • Aportació de part dels beneficis a projectes d’interès social
 • Avaluació de la feina feta

En un context creatiu i lúdic, l’alumnat desenvolupa capacitats emprenedores mitjançant un aprenentatge transversal, a la vegada que manté contacte amb entitats i empreses del territori, facilitant la integració de l’escola amb l’entorn.

El programa educatiu a l’escola compta amb l’assistència tècnica de la Ciutat Industrial de la Vall del Nalón, S.A.U. en la formació al professorat, l’elaboració dels materials didàctics, el manteniment de la web del projecte i el desenvolupament de les tutories presencials i virtuals.

El projecte dóna suport als agents implicats, mitjançant:

 • Formació per implementar el projecte educatiu a l’aula. La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Ensenyament, acredita la formació del personal docent i l’atorga el reconeixement com a Projecte d’Innovació a Cultura Emprenedora a l’Escola.
 • Material didàctic:
  • El manual didàctic Emprendre a l’escola, projecte educatiu per a Educació Primària, editat per Ciudad Industrial del Valle del Nalón S.A.U
  • Guia del professorat per desenvolupar el programa educatiu a l’aula.
  • Tallers complementaris
 • Catalunya Banc, mitjançant un conveni amb la Diputació de Barcelona, ofereix prèstecs per un màxim de 150 € a una persona representant de cadascuna de les cooperatives escolars.
 • Tutoria, presencial i virtual per part de personal tècnic de la Diputació de Barcelona i de Valnalon.
 • Comissions de seguiment entre personal tècnic dels ajuntaments i de la Diputació de Barcelona.

 

Piedad Cortés, de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona, ha projectat i comentat aquesta presentació:

 • Fonts i recursos

  Recursos

  • Comunitat virtual Compromesos amb l’educació. El projecte disposa d’un grup de treball a la comunitat, on els tècnics i tècniques municipals d’Educació de la província de Barcelona disposen de recursos, notícies i espais d’intercanvi d’experiències i reflexions al voltant de les activitats del projecte.
  • Diputació de Barcelona. Audiovisual Cultura emprenedora a l’escola

  Llibre de referència

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>