Metodologia

QUÈ APORTEN LES TAULETES A L’AULA?

 • Interactivitat i facilitat d’ús. La pantalla multitàctil proporciona una interfície natural, intuïtiva i rica en possibilitats interactives.
 • Autonomia. Les bateries de les tauletes digitals solen tenir una autonomia entre 8 i 12 hores en funció del model. Això en fa possible un ús gairebé ininterromput al llarg d’una jornada escolar completa sense necessitat de connectar els dispositius al corrent elèctric.
 • Portabilitat. Es tracta de dispositius lleugers i portables, fàcils de transportar dins i fora del centre.
 • Connectivitat. Faciliten accés a internet per mitjà de connexió wifi. D’aquesta manera permeten cercar i consultar informació relacionada amb els continguts de les diferents àrees.
 • GPS. A través del GPS permeten geolocalitzar l’usuari o bé geolocalitzar quelcom.
 • Suport digital multimèdia. Disposen d’aplicacions per reproduir informació en format digital multimèdia: imatges, àudios, vídeos, etc.
 • Micròfon i càmera. Els dispositius inclouen un micròfon per a la gravació d’àudio i una càmera per a la captura d’imatges/vídeo.
 • Productivitat. Les tauletes no són simples dispositius on reproduir i consumir continguts. Disposen també de programes d’edició de textos, de presentacions, de fulls de càlcul, d’imatges, de vídeo… per un aprenentatge basat en un rol actiu de l’alumnat com a creador de contingut rellevant per al seu procés d’aprenentatge. En aquest sentit és destacable la capacitat de les tauletes per a la creació de documents col·laboratius.
 • Notes manuscrites i dibuix. Amb els mateixos dits o bé amb un “stylus” és possible integrar les notes manuscrites i el dibuix en els documents produïts.
 • Aplicacions. Existeixen milers d’aplicacions (“apps”) pensades per a l’educació i relacionades amb els continguts de diferents matèries i etapes. Així mateix, també n’hi ha d’altres que, tot i que no han estat dissenyades per a ús educatiu en exclusiva, són fàcilment aprofitables per a l’aprenentatge.
 • Llibres digitals. Amb una tauleta és possible accedir a llibres digitals enriquits amb recursos multimèdia.

PROPOSTES DE TREBALL: MODELS D’ACTIVITATS DIDÀCTIQUES AMB LES TAULETES DIGITALS

Disposar de sofisticats instruments tecnològics no assegura que els alumnes aprenguin més i millor. La seva eficàcia depèn de les metodologies didàctiques que s’apliquin, de l’adequació de les tasques als seus destinataris i de la manera com es gestionin les activitats d’ensenyament i aprenentatge.

A continuació es presenten tres models didàctics d’ús de les tauletes digitals, que treuen profit les seves funcionalitats específiques, i que en general es poden aplicar a la majoria de les matèries i etapes educatives. Se centren en propostes senzilles i de caràcter transversal. El seu objectiu és orientar el professorat per tal que promogui la generació de continguts per part del propi alumnat. S’hi treballen competències com la informacional, la d’autonomia i iniciativa personal, el treball cooperatiu i col·laboratiu, i la resolució de problemes.

Alumnes investigadors: projectes i problemes

Les tauletes reuneixen qualitats que les fan especialment indicades per al treball per projectes: accés a la informació, capacitat per produir continguts en diferents formats i compartir-los, possibilitat d’emprar el dispositiu com a mitjà per comunicar informació, etc.

La proposta metodològica anomenada ApProject és una adaptació de la metodologia WebQuest, enriquida amb les possibilitats que ofereixen les apps pròpies de les tauletes. La idea central és que l’alumnat, organitzat en equips cooperatius, se centri en l’elaboració d’una tasca o producte. El docent selecciona i posa a disposició dels estudiants informació de consulta de qualitat, així com les eines que seran necessàries per desenvolupar la tasca (plantilles, apps, etc.). Com a element motivador i per acotar cognitivament les activitats a realitzar, el mestre o el professor proposa un escenari determinat en el qual s’inscriu el projecte. Si escau, en finalitzar les tasques encomanades l’alumnat realitza una autoavaluació i presenta els resultats del seu treball a tota la classe emprant la tauleta i un projector per a la seva valoració col·lectiva.

Alumnes creadors

Es tracta que els estudiants, utilitzant les prestacions de la tauleta, de manera individual o en petits grups, realitzin activitats adequades a la seva edat vinculades a continguts curriculars que impliquin la creació d’un material. Al final presentaran aquests materials a tota la classe, per tal que els companys i el professor puguin fer els seus comentaris i valoracions.

 • Elaborar fitxes o muntatges multimèdia de notícies a partir de fotos capturades amb la tauleta al barri o l’escola.
 • Fer entrevistes d’àudio o vídeo a persones del barri, de la seva família …
 • Realitzar reportatges dins i fora de l’escola (el meu barri, esmorzars saludables …) en format presentació multimèdia o vídeo.
 • Elaborar contes, poemes i narracions multimèdia (en català, castellà, anglès …)
 • Fer muntatges musicals: cançons en català, castellà, anglès; compondre una música inèdita.
 • Produir vídeotutorials que expliquin com fer una cosa determinada.
 • Crear materials didàctics multimèdia sobre temes que puguin ser útils per als altres companys o per alumnes de cursos inferiors …

Realitzar activitats amb aplicacions de continguts educatius

Disposant d’una tauleta digital, els estudiants tenen a l’abast tres grans fonts de continguts educatius digitals:

 1. Les apps de continguts educatius elaborades específicament per les tauletes, que es poden trobar en mercats d’apps (moltes són gratuïtes). Actualment ja es poden trobar nombroses aplicacions vinculades a continguts curriculars, que permetran donar suport i reforçar determinats aprenentatges dels estudiants mitjançant la realització d’exercicis de grafo-motricitat i pre-lectura, dibuix, ortografia i sintaxi, traducció i listening, càlcul, reconeixement d’instruments i sons musicals, experiments amb simuladors, navegació per Google Earth… En aquest apartat estarien també els llibres de text digitals, que permeten treballar de manera coherent i sistemàtica els continguts de tota una assignatura.
 2. Els continguts educatius en línia, accessibles amb els navegadors de la tauleta. Molts són gratuïts, com els que estan disponibles en els portals de les conselleries d’Educació i als webs d’alguns docents. A més hi ha els que han elaborat les editorials, que són de pagament. Cal tenir en compte, però, que alguns d’aquests continguts en línia poden resultar inaccessibles si estan en format flash o bé el seu accés i maneig pot resultar complicat (per raons de disseny de les pàgines o de la interacció inicialment prevista amb el ratolí).
 3. Els continguts educatius que prepari cada docent, i que pot posar a disposició dels seus alumnes a través de la seva pàgina web o bloc, des d’un gestor d’arxius al núvol (Drive, Dropbox, Box…), des de l’aula virtual del centre o utilitzant una app o software específic que faciliti als docents la creació d’activitats per als seus alumnes. Aquestes activitats solen ser autocorrectives, fet que dóna molta autonomia a l’alumnat i allibera el professorat de les tasques de correcció. Si els exercicis no són autocorrectius, es poden corregir col·lectivament a classe o bé organitzar altres sistemes, com la “correcció entre iguals” (entre els propis alumnes) o la correcció per “alumnes especialistes” en un tema concret.

 

Adaptació del contingut del projecte “Dits curiosos”