Utilitats

Apps d’ofimàtica i gestió de documents (text, presentacions, full de càlcul, drive), de connexió amb l’ordinador i de transmissió d’arxius entre dispositius mòbils, de correu electrònic i creació de recursos.

Instal·lades

pagesPages

Processador de textos per a dispositius IOS.

numberNumbers

Aplicació de full de càlcul per a dispositius IOS.

keynoteKeynote

Aplicació per a l’elaboració de presentacions per a dispositius IOS.

documentsDocuments de Google

Processador de textos gratuïta de Google. Permet crear documents que s’emmagatzemen al Drive de Google. Així mateix permet exportar-ho en format word i pdf.

presentacionsPresentacions de Google

Eina de presentacions gratuïta de Google. Permet crear presentacions que s’emmagatzemen al Drive de Google. Així mateix permet exportar presentacions en format Power Point.

fulldecalculFulls de càlcul de Google

Eina de full de càlcul gratuïta de Google. Permet crear documents que s’emmagatzemen al Drive de Google. Així mateix permet exportar-ho en format excel.

driveDrive

Eina d’emmagatzematge gratuïta de Google. Permet emmagatzemar tant els documents, les presentacions i els fulls de càlcul elaborats amb les aplicacions pròpies de Google com arxius de tota mena.

flickFlick

Eina que permet compartir diferents tipus de documents entre dispositius mòbils. Per fer-ho possible cal que els dispositius estiguin connectats en la mateixa xarxa wi-fi.

gmailGmail

Aplicació de gestió de correu de Google per a dispositius mòbils. Per al seu ús, a l’escola cal que les persones que el vulguin utilitzar el configurin amb les seves dades.

tinytupTinyTap

Tiny Tap és una aplicació que ens permet fer els nostres jocs i combinar imatges pròpies o de l’usuari, fotografia, texts i enganxines predissenyades i transformar-ho tot en activitats interactives.

remotefileRemote File Manager

Eina que permet l’accés i l’emmagatzematge d’arxius a la xarxa de l’escola, en un ordinador personal o en sistemes d’emmagatzematge online (dropbox, drive…). Cal una petita configuració.

fondfontFondFont

Aplicació que permet la instal·lació addicional de fonts al dispositiu mòbil.

reflectorReflector Student

App que permet connectar el dispositiu mòbil amb l’ordinador per tal que en la pantalla d’aquest es puguin veure les accions que hom fa al dispositiu mòbil. Cal que a l’ordinador personal hi hagi instal·lat el Reflector 2.