Realitat augmentada

Eines que permeten ampliar informació sobre qualsevol element o objecte.

Instal·lades

LayarLayar

Aplicació per visualitzar imatges amb realitat augmentada associada. Layar ens permet escanejar imatges amb capes de contingut relacionades per tenir una experiència de realitat augmentada a través del dispositiu mòbil.

quiverQuiver

Aplicació que permet imprimir dibuixos als quals s’ha de donar color per tal de poder-los convertir, posteriorment, en imatges 3D.

ChromvilleChromville

Joc interactiu basat en l’experimentació amb realitat augmentada. El nen entra al món de Chromville pintant els personatges i veient com aquests es converteixen en gràfics tridimensionals mitjançant el seu dispositiu.

Altres recomanacions

aurasmaAurasma

Sistema de realitat augmentada que permet crear i visualitzar escenes des de qualsevol dispositiu mòbil. L’usuari d’aquesta aplicació podrà enriquir els punts i objectes amb diferents tipologies de contingut digital; vídeo, animacions o gràfics 3D. Les experiències creades també es poden compartir.

blipparBlippar

És una aplicació de reconeixement d’imatges enfocada cap al món de la publicitat i el màrqueting: diaris, revistes, productes i cartells amb emocionants experiències de realitat augmentada.