Espai de gestió de les proves de CB de 6è d’Educació primària (Curs 2020-2021)

Les proves s’aplicaran el dimarts 4, dimecres 5 i dijous 6 de maig de 2021.

Resolució EDU/2944/2020

Calendari

Proves del dimarts 4 de maig de 2021

9-10 h. Prova de llengua castellana

Full de respostes

Àudio castellà

10-11’00 h. Prova de matemàtiques

Full de respostes

Proves del dimecres 5 de maig de 2021

9-10 h. Prova de llengua catalana

Full de respostes

Àudio català

10-11 h. Prova de llengua estrangera

Full de respostes

Àudio anglès

Proves del dijous 6 de maig de 2021

9-10 h. Prova de l’àrea de coneixement del medi natural

Full de respostes

Correcció de les proves

Criteris prova de castellà i català  PENDENT

Criteris prova d’anglès  PENDENT

Criteris prova de matemàtiques  PENDENT

Criteris prova de Medi Natural  PENDENT


INCIDÈNCIES AMB L’APLICACIÓ INFORMÀTICA

Per a consultes sobre l’accés a l’aplicació informàtica, problemes tècnics o de les llistes d’alumnat us podeu adreçar al Servei d’Atenció a l’Usuari, a l’adreça de correu sau.tic@gencat.cat o bé al telèfon 900 82 82 82 (4).

Les incidències sorgides durant el procés general de les proves s’adreçaran al Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu: prova_sise.educacio@gencat.cat

Els presidents/es de les comissions adreçaran les consultes sobre la gestió de les comissions als inspectors/es referents dels territoris i, si escau, a la Sub-direcció General de la Inspecció d’Educació: inspeccio_sgie.educacio@gencat.cat

Si teniu problemes d’accès a l’aplicatiu, proveu amb aquest enllaç directe.