Programa B-EDU 19

08.30 – 09.00 | Recollida documentació
09.00 – 09.15 | Presentació de la 4a Jornada de Biblioteca i Comunitat Educativa
09.15 – 09.30 | Benvinguda institucional
09.30 – 11.45 | Veus davant la complexitat.
{- Anna Juan –antropòloga social i especialista en LIJ
– Jaume Funes –psicòleg, educador i periodista
– Joan Artigal –director de l’institut escola Trinitat Nova
– Agustí Montardit – coordinador de la biblioteca comunitària de l’institut escola Trinitat Nova-}
11.45 – 12.15 | Pausa i cafè
12.15 – 13.15 | I tu què en penses?  { Espai per al diàleg, intercanvi i debat amb els ponents }
13.15 – 14.00 | Teixim complicitats { Taula rodona amb la participació de tots els ponents }
14.00 – 14.15 | Tancament de la jornada