Consulta assignacions formació PFZ 2019-20

PFZ 2019 2020A partir de 9 d’octubre de 2019 podreu comprovar si se us ha assignat plaça a cadascuna de les activitats on us hàgiu inscrit. Per a fer-ho us caldran les vostres dades de correu XTEC (l’usuari i la contrasenya).

Al web XTEC / Formació / La meva formació / Les meves activitats, podreu:

– consultar les inscripcions i anul·lar-ne alguna, si escau

– consultar les activitats assignades

– actualitzar les vostres dades personals: telèfon i adreça de correu (preferiblement l’adreça de correu XTEC)