Padrins Periodistes

PeriodistesL’alumnat de P5 i 3r de l’escola Suris de Cornellà han iniciat una nova proposta:​ Fer de periodistes!
L’activitat s’ha plantejat amb la finalitat d’establir un nou vincle entre els alumnes de final de cicle d’Educació Infantil i els alumnes de 3r. Els alumnes de 3r han fet de guies i acompanyants en aquest nou repte explicant la celebració de les festes de l’Escola.
Les activitats s’han desenvolupat al llarg dels dos trimestres que hem estat a l’escola fent trobades mensuals, en sessions d’una hora, en les quald els grups de 3r anaven a les aules de P5, en dies alterns.
A l’augmentar el nombre d’alumnat, l’organització dels espais es feia de les següent manera: es dividien els grups en dos, cada un dinamitzat per una mestra; d’aquesta manera utilitzaven les dues aules de P5 per un P5 i un 3er i un altre dia un altre P5 i l’altre 3r ho feia de la mateixa manera.
Les mestres programaven les sessions dies abans per tal que es fes un treball previ a l’aula i així el dia de la trobada cadascú tenia clara la seva funció.
Les propostes van girar entorn de fer presentacions i acollida dels alumnes per ambdues parts, elecció del guia- ajudant, compartir moments de lectura de diaris i revistes, escriure el titular i el peu de pàgina d’una notícia relacionada amb les festes que es celebren a l’escola, respondre les preguntes a una entrevista. S’ha de dir que aquestes trobades eren molt i molt esperades per l’alumnat, ja que resultava molt il·lusionant i engrescador per tots.